Erasmus+ Młodzież Be employable – spotkanie w naszej szkole

DSC_06377 dni (1-7.12.2015) trwało spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus+ Młodzież Be employable. Gościliśmy 3 nauczycieli i 21 uczniów: z Chorwacji, Portugalii i Turcji.
Uczestnicy projektu pracowali nad tematyką zatrudnienia. Odbyły się warsztaty na temat bezrobocia, jego przyczyn, umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia, pracy jako wolontariusz czy rozmowy o pracę. W ramach realizacji zadań projektowych odbyło się spotkanie z panem wicestarostą powiatu opolskiego J. Gąsiorem, panem T. Zubrzyckim właścicielem piekarni oraz koncert charytatywny podczas którego zbieraliśmy fundusze dla chorej uczennicy naszej szkoły K. Nowaczek.
W realizowaniu projektu wsparli szkołę pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu Lubelskim i OCK w Opolu Lubelskim.
Oprócz prac ściśle związanych z tematem projektu odbyły się imprezy towarzyszące, m. in. wieczór polski z prezentacją kultury polskiej i występem Powiśloków z Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim i degustacją polskiej kuchni narodowej, wieczór portugalski, chorwacki i turecki.
Cele projektu zostały zrealizowane, jego uczestnicy a także uczniowie naszej szkoły doskonalili język angielski, uczyli się pracy w grupie, tolerancji i zrozumienia.