Jak nie czytam, jak czytam. Akcja masowego czytania.

DSC_0709Pod takim hasłem 10 czerwca została zorganizowana akcja masowego czytania skierowana do wszystkich Polaków. Na ten dzień organizator akcji czasopismo „Biblioteka w Szkole” zaproponował wszystkim  zainteresowanym osobom, a szczególnie uczniom, aby tego dnia zebrali się w wybranych miejscach z książkami, czytali fragmenty utworów i w ten sposób promowali czytelnictwo. W raporcie o stanie czytelnictwa Biblioteki Narodowej pojawiła się zatrważająca informacja, że 63% Polaków nie czyta książek. W tym badaniu ujęte zostały tylko osoby powyżej 15 roku życia. Zatem, według pomysłodawców akcji, głównym jej celem jest udowodnienie, że młodzież w Polsce czyta więcej niż dorośli i to właśnie dorośli mają się czego wstydzić. Wielu nauczycieli bibliotekarzy podkreśla, że w ich bibliotekach „nie zamykają się drzwi” i uczniowie bardzo chętnie czytają książki.

Tak też jest w naszej szkolnej bibliotece. Postanowiliśmy to udowodnić i wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania książek. Młodzież przygotowała transparenty z różnymi hasłami, np. „No, przecież czytamy”, „Nikt nie czyta, my czytamy”, „Czytanie jest zaraźliwe” ,”Młody czyta więcej”i z nimi oraz z książkami pod pachą wyruszyliśmy cała grupą na spacer po Opolu Lubelskim. Zatrzymaliśmy się przy Urzędzie Miejskim i tam czytaliśmy fragmenty wybranych przez nas książek na głos. Do wspólnego czytania zachęcaliśmy przechodniów, wielu udało się namówić, inni przyjęli od nas ulotki zachęcające do czytania.

Niektórzy z nas przebrali się za literackie postaci, inni wczuli się w postać i pięknie odczytali przez mikrofon fragment wybranej przez siebie książki. Czytaliśmy wszyscy: poczynając od urzędników (czytał p. P. Grabek, członek Zarządu Powiatu Opolskiego, p. I. Giza, naczelnik Wydziału Oświaty, p. R. Radzikowski, wójt Gminy Łaziska), poprzez nauczycieli (czytali pp. D. Piłat, A. Gutek,  B. Cyrkler, R. Jackowska, M. Batyra) i oczywiście młodzież. Upamiętniliśmy akcję wspólnymi zdjęciami.

Dziękujemy za pomoc w organizacji  ks. Proboszczowi za użyczenie sprzętu nagłaśniającego, uczestnikom głośnego czytania za włączenie się do akcji i młodzieży za liczny w niej udział.