43 Olimpiada Historyczna

ohlOgólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Od wielu lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie rozpoczynają się na etapie szkolnym. Zawody I etapu składają się z eliminacji pisemnych i ustnych. Eliminacje pisemne zawodów polegają na samodzielnym przygotowaniu przez uczniów pracy na jeden z 7 tematów  odpowiadających następującym specjalnościom: 1) starożytność, 2) średniowiecze, 3) epoka nowożytna, 4) historia XIX wieku – do 1918 r., 5) historia XX wieku – po 1918 r., 6) historia parlamentaryzmu w Polsce, 7) historia regionu. Uczeń w czasie podanym w terminarzu Olimpiady opracowuje temat.

Z kolei  w części ustnej zawodów I etapu uczniowie odpowiadają na trzy pytania:
1) z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony) z historii dla szkół ponadgimnazjalnych;
2) z zakresu jednej z wybranych specjalności (starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, historia parlamentaryzmu w Polsce);
3) z zakresu znajomości wybranych lektur (uczeń na etapie szkolnym zobowiązany jest do przeczytania co najmniej 3 lektur wybranych z wykazu przygotowanego przez Komitet Główny).

Do etapu szkolnego przystąpili: Natalia Czopek i Mariusz Ciesielski z 1a, Daria Gołofit i Monika Dacka z 3a, Mikołaj Batyra z 3b. Do etapu ustnego zostali zakwalifikowani Natalia, Mariusz i Mikołaj. Opiekę merytoryczną sprawuje p. Anna Gutek.