Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

29 listopada odbył się szkolny etap olimpiady, której celem  jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnej każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Uczestnicy I etapu rozwiązywali indywidualnie jednakowy test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

W eliminacjach wzięło udział 19 uczniów klasy I. Do udziału w zawodach wojewódzkich  zakwalifikowało się trzech uczniów: Kamila Rękas, Dominika Śledzik i Mariusz Ciesielski. Gratulujemy. Konkurs przeprowadziła p. Teresa Pietras.