Sukces w konkursie recytatorskim

Natalia Czopek z klasy Ia uzyskała wyróżnienie w Turnieju Wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej. Uczennicę przygotowała p. prof. Renata Jackowska. Gratulacje!