VII edycja Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą

17 marca 2017 roku odbył się szkolny  etap VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego   pod hasłem  „Powtórka przed Maturą”.

Główne cele konkursu to:

  • zmierzenie się uczniów z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi na maturze z biologii,
  • pogłębienie zainteresowań biologicznych uczniów,
  • wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym

Organizatorami konkursu są

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 

W konkursie wzięło udział sześć osób:  4 uczennice z klasy I a oraz 2 uczennice z klasy II b. W ciągu 90 minut uczestnicy konkursu rozwiązywali arkusz egzaminacyjny składający się z 20 zadań.

Do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowały się  uczennice, które uzyskały najlepsze wyniki.

Dominika Śledzik z klasy I a oraz  Oliwia Strachacka z klasy II b.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 9 czerwca 2017 roku w auli Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Opiekunowie merytoryczni Barbara Szafran – klasa I a, Teresa Pietras – klasa II b