VIII Konkurs Biochemiczny

Czekamy na wyniki VIII już konkursu biochemicznego organizowanego przez Zakład Biochemii Wydziału Biologii UMCS w Lublinie. Szkolny etap tego konkursu miał miejsce 13 lutego i uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas. Zawody te mają na celu popularyzację oraz rozwijanie zainteresowań biochemią, inspirowanie do obserwacji związków i zależności procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych. Szkolny etap składał się z 20 zamkniętych zadań testowych. Najwyższe wyniki osiągnęli Kamil Drózd z klasy 3a, Dominika Śledzik i Natalia Czopek z klasy 1a. Etap wojewódzki odbędzie się 31 marca na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Uczniów przygotowała p. Barbara Szafran.