Konkurs IT’17 i cyberbezpieczeństwo


20 kwietnia 2017 r. odbył się szkolny etap konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „IT’17 i cyberbezpieczeństwo”.
Organizatorem konkursu jest Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.
Cele konkursu to:
• promocja nauki programowania,
• motywowanie i zainteresowanie uczniów poszerzaniem wiedzy w zakresie informatyki,
• motywowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych na kierunku informatyka
• odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w dziedzinie informatyki.
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy Ia, IIa i IIb. W ciągu 60 minut uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, składający się z 45 pytań. 26 kwietnia 2017 r. poznamy wyniki konkursu. Szkolny etap konkursu przeprowadziła p. prof. Joanna Mroczek.