I Poniatowskie Forum Nowych Technologii

26 kwietnia w Zespole Szkół w Poniatowej odbyła się  konferencja informatyczna I Poniatowskie Forum

Nowych Technologii, w której uczestniczyli uczniowie klasy 2a i 2b naszej szkoły, realizujący informatykę na poziomie rozszerzonym. Celem konferencji było propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu nowych technologii, zachęceniu ich do wybrania ścieżki kariery związanej z dziedzinami technicznymi oraz pokazaniu możliwości rozwoju osobowego młodego człowieka we współczesnym zautomatyzowanym, skomputeryzowanym, innowacyjnym świecie.

W ramach konferencji odbyły się wykłady prowadzone przez specjalistów IT z firmy Edge One Solutions, 12 krótkich miniwarsztatów, prezentacje na 7 stoiskach oraz krótkie prelekcje przedstawicieli 4 przedsiębiorstw.

Podczas konferencji dużym zainteresowaniem cieszyły się mini warsztaty. Tematyka tych zajęć  była urozmaicona: „Robotyka moja pasją” – zajęcia z podstaw programowania robotów, “Technologia CNC codziennością” oraz „Ciekawy projekt gwarancją  dobrego modelu”  – projektowanie modeli na drukarkę 3D.

Opiekę nad uczniami sprawowały pani Danuta Piłat oraz Joanna Mroczek.