EBRU

Dzięki realizowanym w Turcji w listopadzie tego roku szk. warsztatom plastycznym, w których uczestniczyli uczniowie naszego liceum podczas wyjazdu projektowego Erasmus+, poznaliśmy tajniki sztuki malowania na wodzie EBRU. Od tego czasu prezentujemy tę technikę w trakcie imprez szkolnych i lokalnych. Wszyscy zainteresowani mają wtedy okazję samodzielnie wykonać niezwykle interesujące prace plastyczne. Ostatnio prezentowaliśmy się 28. 05. 2017 r. podczas Święta Szkoły w Zespole Szkół nr 1. Zajęcia prowadziły uczennice liceum – Wiktoria Kiełbasa i Patrycja Niezgoda pod kierunkiem p. prof. Danuty Piłat.