eea grants norway grants

19 maja 2017 r. została zamontowana tablica informująca o zrealizowanym przez Powiat Opolski w naszym liceum projekcie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”. Projekt obejmował m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania, zamontowanie kotłów kondensacyjnych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę drzwi oraz ocieplenie stropu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.