Maturalny czas

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej 2016/2017 powoli dobiegają końca. Równolegle z egzaminami pisemnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbywały się i ustne. Do matury przystąpili wszyscy uczniowie klas III, którzy ukończyli naukę w liceum oraz absolwenci szkoły, którzy powtarzali egzamin, chcąc podnieść jego wynik lub przystępowali do nowych egzaminów z innych niż wcześniej przedmiotów.

Nasi absolwenci zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym, niektórzy z nich również na poziomie rozszerzonym. Ponadto wybierali przedmioty na poziomie rozszerzonym, a były to: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka.

Wszyscy zdają także egzaminy ustne z języka polskiego i języka angielskiego. Jutro zakończenie zmagań maturalnych. Wszystkim zdającym życzymy sukcesów.