Ucz się z nami!

Bogata oferta edukacyjna!

Proponujemy na rok szkolny 2017/18 rekrutację do czterech klas pierwszych z możliwością realizowania w zakresie rozszerzonym następujących przedmiotów:
matematyka,  geografia, chemia, biologia, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka.
Uwaga! Każda klasa pierwsza realizuje wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym oraz język angielski na poziomie rozszerzonym. Od klasy drugiej uczniowie realizują rozszerzenia z innych przedmiotów. Mogą to być rozszerzenia deklarowane podczas rekrutacji do szkoły lub inne, których wybór uczeń zadeklaruje przed rozpoczęciem nauki w klasie drugiej.
Atrakcyjne stypendia!
Możliwość udziału w wymianach zagranicznych w ramach projektów ERASMUS+!