16 nowych laptopów dla uczniów, zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego! Projekt 12.2

 Od nowego roku szkolnego rusza w naszym liceum unijny Projekt 12.2. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające z matematyki, informatyki, biologii, chemii, geografii, fizyki oraz języka angielskiego. Zajęcia będą się odbywać w małych grupach – od 6 do 8 osób. Poza tym, w ramach projektu, zostaną doposażone pracownie, m.in. zostaną zakupione laptopy i drukarki do pracowni informatycznej oraz pomoce do pracowni biologicznej i geograficznej.