Kolejne certyfikaty IT zdobyte!

 IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w którym aktywnie biorą udział uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie klasy 1a ukończyli kurs on-line „Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania”, uczniowie klasy 2ab „Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii” oraz zdobyli certyfikaty – potwierdzenie przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki kompetencji cyfrowych uzyskanych w ramach programu IT Szkoła.

Program ma na celu podwyższenie kompetencji ICT uczniów. Stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie. Kompetencje cyfrowe to  klucz do sukcesu w łatwiejszym uzyskaniu zatrudnienia i zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy.