Próbna matura z języka angielskiego

Próbne matury z matematyki i języka polskiego zostały już sprawdzone i ocenione, pozostał tylko próbny egzamin maturalny z języka angielskiego, który uczniowie klas drugich pisali 5 czerwca. Arkusz przygotował wydawnictwo językowe MacMillan, a prace sprawdzą  nauczyciele uczący tego języka. Kolejne próby już w klasie trzeciej, na jesieni.