Udział naszych uczniów w akcji charytatywnej

 

18 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegu charytatywnym zorganizowanym przez Caritas. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. prof. Iwona Bera. Podziękowania dla Rady Rodziców za sponsorowanie uczestnictwa naszej drużyny w biegu.