Lubelski Salon Maturzystów

Tegoroczni maturzyści jak co roku zostali zaproszeni na cykliczną akcję organizowaną przez czasopismo „Perspektywy” i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 18 września uczniowie klas trzecich mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wyższych uczelni. W Lubelskim Salonie biorą udział uczelnie z całej Polski: Wrocławia, Szczecina, Warszawy, Białegostoku, Łodzi, są także wystawcy zagraniczni. Maturzyści mogli uczestniczyć w wykładach ekspertów OKE w Krakowie, rozmawiać z przedstawicielami uczelni, odebrać w stoiskach „Perspektyw” Informator dla Maturzystów 2018.

Nasi uczniowie uczestniczyli w wykładzie poświęconym egzaminowi maturalnemu z matematyki na poziomie podstawowym, wysłuchali prelekcji na temat struktury zadań z języka polskiego na obu poziomach, uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do zdawania egzaminu ustnego z języka polskiego i zapoznali się z przykładami zadań z języka angielskiego. Mogli również nabyć na stoiskach wydawnictw oświatowych pomoce dydaktyczne i zbiory arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Wyjazd zorganizowała pedagog szkolny p. Beata Błaszczak.