To nas czeka w nowym roku szkolnym

Nowy rok szkolny rozpoczął się nietypowo, 4 września. Po mszy świętej odprawionej w naszym kościele na rozpoczęcie nauki wszyscy zebraliśmy się w naszej świetlicy szkolnej. Pani dyrektor przywitała wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Na inauguracji roku szkolnego gościliśmy p. Pawła Grabka, członka Zarządu Powiatu Opolskiego, który złożył wszystkim życzenia pomyślności na nowy rok nauki. Przedstawił również ofertę edukacyjną, którą Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim przygotowało dla uczniów. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, który będzie trwał trzy lata . Projekt ten przewiduje zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki, biologii, geografii i języka angielskiego.

Pani dyrektor zapoznała wszystkich z planami na najbliższy rok, z wyjazdami zagranicznymi w ramach realizacji programu „Erazmus+” i zachęciła do korzystania z oferty edukacyjnej naszego liceum.