Wycieczka na UMCS i Majdanek

28. 09. 2017 r. nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach, przygotowanych przez pracowników UMCS w ramach XIV Festiwalu Nauki. Zajęcia na Wydziale Nauki o Ziemi  dotyczyły rozwoju badań za kołem podbiegunowym, wędrówki po gwiazdozbiorze oraz trójwymiarowej rekonstrukcji historycznej zabudowy. Następnie zwiedziliśmy były niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku. Uczniowie mogli pogłębić wiadomości z okresu II wojny światowej, jak również zapoznać się z historią obozu i tragicznymi losami poszczególnych więźniów. Wycieczkę zorganizowały p. prof. D. Piłat i p. A. Gutek.