Edukacja prozdrowotna

24 października 2017 r., w miesiącu profilaktyki nowotworowej, odbyła się kolejna pogadanka dla uczniów poświęcona zapobieganiu chorobom nowotworowym.