OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – MATEMATYKA.PLUS

6 listopada 2017r. uczniowie klasy 2a i 3a realizujący matematykę na poziomie rozszerzonym brali udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym MATEMATYKA PLUS. Cele konkursu: popularyzacja wiedzy i doskonalenie umiejętności matematycznych wśród licealistów,kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test składający się 25 pytań . Za bezbłędne rozwiązanie testu można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wyniki konkursu poznamy 5 stycznia 2018 roku.