Próbna matura

Od 21 do 24 listopada 2017 r. uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego. Rozwiązywali zadania maturalne z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz innych przedmiotów, których wybór zadeklarowali. Teraz czekają na wyniki. Mamy nadzieję, że okażą się one satysfakcjonujące, a tegoroczni maturzyści będą tak dobrze przygotowani do egzaminu jak ci, którzy zdawali go w poprzednim roku szkolnym. Zdawalność wyniosła wtedy 91% i była zdecydowanie wyższa od średniej zdawalności w powiecie opolskim. Przewyższyła również zdawalność w województwie lubelskim.