Wojewódzki konkurs plastyczny pt. ,,Józef Piłsudski- patriota, żołnierz, człowiek”

Miło nam poinformować ,że do wojewódzkiego konkursu plastycznego przystąpiły uczennice z klasy Ia Aleksandra Marzec, Natalia Pietras oraz Martyna Bartnik z klasy III b.
Jest on objęty honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk. Jury konkursu wyłoni laureatów do  17 listopada 2017 roku. Wernisaż i podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 08 grudnia 2017 r. w siedzibie IPN podczas głównych lubelskich uroczystości, z okazji 150 lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Cele konkursu :

  1. Zainteresowanie młodzieży historią Polski, a szczególnie postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  2. Pogłębienie postawy patriotyzmu wśród młodzieży.
  3. Inspirowanie młodzieży do własnej pracy twórczej.

Życzymy powodzenia!