Konkurs „Bliżej pszczół”

 

10 I 2018 roku odbył się etap szkolny II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Konkurs jest organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublina. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w naturalnym środowisku oraz możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnym środowisku. Pogłębienie wiedzy na temat roślin miododajnych i uświadomienie młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. Do eliminacji przystąpiło troje uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 18 pytań oraz odpowiadali na dwa pytania otwarte. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Patrycja Chyl i Kacper Ziętek, drugie miejsce Magdalena Dacka. O zakwalifikowaniu się do eliminacji wojewódzkich zadecydują organizatorzy konkursu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.