Pod patronatem WSEI w Lublinie

Od II półrocza r. sz. 2017/2018 nasza szkoła została objęta patronatem przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dzięki umowie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji naukowych udzielanych uczniom i nauczycielom, objęcia uczniów opieką psychologiczną przez psychologów pracujących na WSEI, korzystać z księgozbioru szkoły, laboratoriów, bazy dydaktycznej i sportowej oraz z ulg i bonifikat, a także z innych  świadczeń. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień z ramienia naszego liceum jest p. Beata Błaszczak, pedagog szkolny.