Maturalny maraton

27 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim, aby znowu się z nimi spotkać w szkole 4 maja. Zaczęły się dla nich nowe doświadczenia i przeżycia związane z egzaminem maturalnym. 4 maja absolwenci pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Arkusz na poziomie podstawowym składał się z dwóch rodzajów zadań, czytania ze zrozumieniem i wypracowania. Wśród zadań w części I znalazło się m. in. streszczenie artykułu, przekształcanie zdania, określanie prawdziwości stwierdzeń. Rozprawka problemowa wymagała wypowiedzenia się na temat wpływu tęsknoty na życie bohaterów literackich, zwłaszcza Wokulskiego i innych postaci ” Lalki” B. Prusa. Zdający mieli do wyboru interpretację wiersza E. Brylla. Z kolei na poziomie rozszerzonym, który rozpoczął się tego samego dnia o godzinie 14.00, piszący mieli do wyboru wypowiedź argumentacyjną związaną z tekstem naukowym o wpływie  filozofii  na literaturę lub interpretacje porównawczą dwóch wierszy- C. Nowida i J. Czechowicza.

W poniedziałek ciąg dalszy zmagań maturalnych. Będzie to egzamin z matematyki.