Zajęcia geograficzno – historyczne w terenie

20 kwietnia 2018 r. klasa 1a uczestniczyła w terenowych zajęciach geograficzno-historycznych zorganizowanych na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia poprowadzili  p. Jacek Rosły – Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz p. Jadwiga Religa- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia. Danuta Piłat i Anna Gutek