Reprezentanci naszego liceum na symulacji obrad Rady Miasta w Lublinie.

W tym prestiżowym wydarzeniu dnia 11 czerwca br. w Sali Obrad Rady Miasta Lublina w Ratuszu na Placu Króla Władysława Łokietka 1 wzięły udział: Natalia Bednarz, Agata Dacka i Kamila Skotnicka z klasy 1a oraz Natalia Czopek z 2a. Symulacja została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ przez fundację Sempre a Frente z Lublina.
Wydarzenie skierowane było dla Młodzieżowych Rad Miast oraz przedstawicieli Samorządów Uczniowskich, a także innych uczniów zainteresowanych tematyką polityki młodzieżowej. Zajęcia z symulacji były wspierane przez ekspertów – Radnych Miasta Lublin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy, czyli uczniowie szkół, wcielili się w rolę delegatów poszczególnych Wydziałów UM, po czym na wzór rzeczywistych obrad Rady Miasta debatowali w komitetach na wcześniej ustalony temat, kierując się wskazówkami ekspertów oraz obraną polityką. Moderatorzy i doświadczeni już opiekunowie poszczególnych sekcji wspierali uczestników symulacji i służyli cenną radą. Zadaniem poszczególnych grup dyskusyjnych było zapoznanie się z tematem głównym, dostrzeżenie problemów i szukanie takich rozwiązań, które byłyby satysfakcjonujące dla wszystkich uczestników debaty. Następnie opracowane rozwiązania były przedstawiane na forum zgromadzenia, z możliwością dyskutowania nad ich treścią oraz zgłaszania poprawek do uchwał. Finalnym etapem spotkania było przegłosowanie projektów rezolucji, które posłużą Radnym Miasta za praktyczne i rzeczywiste wskazówki dla rozwoju Miasta, czy województwa.

Tego rodzaju dyskusje wspomagają rozwój świadomości politycznej, a także tolerancję i umiejętność argumentacji wśród młodych ludzi. Jest to także okazja do rozwoju współpracy w grupie oraz krytycznego myślenia na ważne tematy, w których młodzi ludzie powinni mieć głos. Bogatsi o nowe, nieocenione doświadczenia, sugerujemy organizację podobnej symulacji na naszym terenie.[NC]