Z wizytą w Urzędzie Miasta w Opolu Lubelskim

Klasa Ia z wizytą w Urzędzie Miasta w Opolu Lubelskim – 12.06.2018 r.
Podczas spotkania z burmistrzem Panem Dariuszem Wróblem, z-cą burmistrza Panią Gabrielą Teresińską-Pruchniak oraz z-cą kierownika Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Panią Izabelą Zarzycką młodzież zapoznała się ze strukturami, celami i zadaniami samorządu lokalnego. Uczniowie dowiedzieli się o planach rewitalizacji naszego miasta oraz o inicjatywach obywatelskich. Pod koniec spotkania zapoznali się z pracą poszczególnych wydziałów urzędu.
Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i drobne upominki