Spotkania z historią

Z okazji 600 rocznicy powstania Opola Lubelskiego nasza szkoła przygotowała cykl imprez odbywających się w ramach Opolskiego Tygodnia Kultury. W murach naszej szkoły gościliśmy aktorów z teatru „Pokolenie”, którzy wystąpili ze sztuką o Pchle Szachrajce. Na przedstawienie i historyczne prelekcje związane z historią naszego miasta przybyli uczniowie i nauczyciele szkół miejskich  : Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych. Młodzież wysłuchała prelekcji o historii Opola Lubelskiego i wzięła udział w grze terenowej przygotowanej przez dra Huberta Mącika. Zapoznaliśmy się także z nieznanymi szerzej losami żołnierzy z ziemi opolskiej biorących udział w walkach powstania listopadowego, o których opowiadał Krzysztof Domżał  – prezes Towarzystwa Historycznego. Poznaliśmy dzieje karty podpisanej przez uczniów miedzy innymi ze szkól z terenu obecnego Powiatu Opolskiego wyrażającej wdzięczność dla narodu Stanów Zjednoczonych za pomoc udzieloną Polakom po I wojnie światowej, o czy opowiadała p. Małgorzata Pidek. Zwieńczeniem spotkań z historią była prelekcja w kościele parafialnym na temat historii naszego kościoła, którą dla mieszkańców miasta wygłosił dr Hubert Mącik.