I POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY 2018 – NIEPODLEGŁA

16 października odbył się I POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY. Wzięli w nim udział uczniowie z okolicznych szkół : Kluczkowic, Łazisk, Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2. Konkurs odbył się w celu uczczenia 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat honorowy objął Starosta Opolski p. Zenon Rodzik. 

DZIĘKUJEMY STAROSTWU OPOLSKIEMU – GŁÓWNEMU SPONSOROWI NAGRÓD, FIRMIE HARD P-C i  GEOMAX . Szczególnie dziękujemy p. dr Annie Szwed-Walczak,p. Pawłowi Grabkowi z zarządu powiatu, nauczycielom i uczniom szkół z powiatu oraz naszym nauczycielom, uczniom i artystom! Gratulujemy zwycięzcom!