OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA GEOGRAFICZNA – etap szkolny

 W etapie szkolnym wzięli udział nasi uczniowie: Magdalena Dacka i Michał Adamczyk z klasy II a, Krzysztof Godzina, Mateusz Bartoszek oraz Tano Grasso z klasy I a. Opiekunem uczniów jest p. prof. Danuta Piłat . Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki!
Celem Olimpiady Geograficznej jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia, podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym.
Olimpiada służy też zapewnieniu przygotowanych
do studiów kandydatów do szkół wyższych oraz wyłanianiu reprezentacji Polski na zawody
Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.
Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.