Wręczenie dyplomów stypendystom – 10. 12. 2018 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Michał Adamczyk z kl. 2a. Gratulacje!