Promocja naszej oferty edukacyjnej w Karczmiskach Pierwszych

Dziś zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną naszego Liceum w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja i Gimnazjum im. Mikołaja  Kopernika w Karczmiskach. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i uczniom za miłe przyjęcie. Dziękujemy również przedstawicielom: MKS „Opolanin”, Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim za wielkie zaangażowanie i pomoc w promowaniu klas sportowych i mundurowych.