Wycieczka do Ogrodu Botanicznego UMCS i Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

6 czerwca 2019 roku grupa uczniów z klasy 2a i 1a uczestniczyła w wycieczce do Ogrodu Botanicznego UMCS i Muzem Wsi Lubelskiej. W ogrodzie botanicznym uczniowie poznawali nowe rośliny z różnych stron świata, podziwiali zgromadzone kolekcje. W skansenie mogli poznać historię wsi i miasteczek Lubelszczyzny, wiejskie zwierzęta i ogrody.