Zajęcia mundurowe

27 września 2019 r. uczniowie klas mundurowych wzięli udział w ćwiczeniach specjalistycznych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim