Jubileusz 75-lecia szkoły

28 września rozpoczęliśmy obchody jubileuszu istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Szkoła powstała we wrześniu 1944r. jeszcze w trakcie II wojny światowej. Świętowanie tej rocznicy rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w parafialnym kościele, a sprawowali ją absolwenci naszego liceum. Oficjalne otwarcie jubileuszu miało miejsce w hali sportowej. Uroczystość otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 75-lecia, p. Janusz Bartler. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty, Starosty Opolskiego, Burmistrza Opola Lubelskiego, dyrektorzy szkół średnich i podstawowych z naszego powiatu. W czasie uroczystości absolwenci szkoły wręczyli dyrektor liceum p. Małgorzacie Woś pamiątkowe zdjęcie pierwszego dyrektora szkoły, p. Józefa Kalinowskiego. Na część artystyczną złożyły się występy wokalne zarówno obecnych uczniów, jak i absolwentów szkoły. Wspominali oni także swoje młodzieńcze lata spędzone w liceum, a ilustrację tych wspomnień stanowiły archiwalne filmy z minionych lat.

Nastój zabawy zapoczątkowany na akademii towarzyszył absolwentom, uczniom i nauczycielom w murach naszej szkoły, gdzie odbyły się spotkania absolwentów i nauczycieli. Zwieńczeniem obchodów jubileuszy był bal absolwentów, który trwał do białego rana.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zjazdu absolwentów, jego organizatorom, gościom, przyjaciołom szkoły, rodzicom naszych uczniów i młodzieży, która bardzo aktywnie włączyła się w obchody 75 urodzin Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.