Akcja „Szkoła do hymnu”- wspólne śpiewanie

W piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11, w ponad 19 tysiącach placówek w Polsce wspólnie odśpiewano hymn narodowy. Nasza szkoła również aktywnie uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Przeprowadzono prelekcje na temat odzyskania niepodległości na lekcjach historii, wykorzystano fragmenty filmu dokumentalnego oraz wykonano gazetki okolicznościowe. Celem akcji „Szkoła do hymnu” – inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży – było włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Do akcji przystąpiło aż 1210 placówek, przedszkoli i różnych typów szkół województwa lubelskiego oraz  szkoły poza granicami naszego kraju. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Argentyny, Armenii, Kazachstanu, Ukrainy, Turcji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Litwy i Belgii( dane ze strony naszego Kuratorium).

 

Odezwa Komitetu Honorowego ( fragment )

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!
W dniu 1 września 2019 roku podczas uroczystości zorganizowanych
w Warszawie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, Mike Pence
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał: Historia Polski jest historią
narodu, który nigdy nie utracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać, który nigdy
nie zapomniał kim jest. (…) Nikt nie walczył z większą odwagą i determinacją
niż Polacy. Polska udowodniła, że jest ojczyzną bohaterów. Wymownie brzmią
te słowa w kontekście zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości,
kiedy będziemy przywoływać historię naszego kraju i trudną drogę naszego
Narodu do odzyskania wolności i niepodległości. Kiedy wspólnie będziemy
oddawać hołd naszym rodakom, których nie ma już wśród nas, ale dzięki
którym jesteśmy u siebie.
Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wypadkową pojedynczych
zdarzeń. Nie przyszła tylko wskutek zakończenia I wojny światowej oraz
zawarcia traktatu wersalskiego. Od początku dziejów nasz naród pracował
na odzyskanie wolności państwa, wyrabiając sobie na karcie Europy takie miejsce,
że nie zdołały go zatrzeć zmienione granice, podziały i zakusy potężnych monarchów
wielkich imperiów (kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia). Niepodległość
odzyskana po 123. latach bardzo ciężkiego, wręcz dramatycznego okresu
w historii naszego Narodu, jest wypadkową bohaterskiej walki, organicznej
pracy, trudnych decyzji i ogromnego wysiłku pokoleń Polaków. Nasza
niepodległość została okupiona poświęceniem i oarą życia polskich patriotów,
wyrwana wysiłkiem zbrojnym i stanowczą dyplomacją oraz wypracowana
trudem zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli
politycznej. Ojcowie naszej niepodległości to marszałek Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos,
Wojciech Korfanty, Józef Haller i wielu, wielu innych. Bohaterowie tamtych
czasów pomimo prześladowań, aresztowań, represji i wywózek zachowali
kulturę, język i tradycję polską.

( frg. Odezwy Komitetu Honorowego województwa lubelskiego, zamieszczonego w całości na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie)