Nasi uczniowie w Projekcie Wehikuł czasu

Dziękujemy Karolinie Kotłowskiej- uczennicy SP Nr 2  za przeprowadzone zajęcia, z grupą uczniów z klasy III. Tematem była 450 rocznica zawarcia Unii Lubelskiej.