Żywa lekcja historii. Wspominamy uczestników sejmu lubelskiego z 1569 roku.

15 listopada o godzinie 19, w kościele parafialny w Opolu Lubelskim miało miejsce nicodzienne wydarzenie. Z inicjatywy organizatorów obchodów 450 rocznicy obrad sejmu lubelskiego w kościołach lubelskich modlono się w tym czasie za dusze sygnatariuszy tego ważnego aktu. Wybór parafii opolskiej nie był przypadkowy: ówczesnym senatorem Królestwa Polskiego był pan na Opolu, kasztelan lubelski, Stanisław Słupecki. W upamiętnieniu jego, jak i innych uczestników tamtego sejmu udział wzięli  uczniowie z klas 1a i 2a, nauczyciele liceum i parafianie. Biogram Słupeckiego przedstawiła Wiktoria Skrzypiec, a modlitwę, razem z uczniami,  prowadził ks. Przemysław Lemieszek.