Udział naszej szkoły w XX Akcji ,,Polacy- Rodakom”

Podziękowania dla naszych uczniów i rodziców, którzy przyłączyli się do akcji. Dziękuję kol. Danucie  Piłat, p. Alinie Zygmunt oraz p. Arturowi Kwapińskiemu-prezesowi stowarzyszenia za owocną współpracę.

W ramach akcji „Polacy-Rodakom”, organizowanej przez Senatora RP Stanisława Gogacza, od 6 listopada do 4 grudnia 2019 r., prowadzono u nas  zbiórkę produktów spożywczych oraz środków czystości. Zebrane produkty posłużą do przygotowania paczek świąteczno-noworocznych, które trafią do polskich rodzin mieszkających za wschodnią granicą, m.in. na Ukrainie i Białorusi.