Komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły

Od dnia 10 maja 2021 r. obowiązuje nowy, tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r., szkoła będzie pracować w trybie hybrydowym (66% na 34%). W pierwszym tygodniu zajęcia dla klas drugich, w drugim tygodniu zajęcia dla klas pierwszych. Nauczanie indywidualne prowadzone będzie w trybie zdalnym. Organizacja pracy szkoły może ulec modyfikacji w przypadku zmiany zaleceń MEiN.