Przemarsz szlakiem generała Ramorino

190. rocznica potyczki pod Opolem  #SzkołaPamięta

W środę 15.09.2021 r. wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Historia” przeszliśmy trasę od Kowali do Pustelni szlakiem Wojsk Generała Ramorino, które walczyły z oddziałami rosyjskimi podczas powstanie listopadowego ( 1831 r). W przemarszu wzięło udział ponad 50 osób, w tym uczniowie naszej szkoły. Podziękowania dla uczniów z klasy 2m, 2a, 1a i 1m za udział w tej ciekawej lekcji historii.