ZAJĘCIA MUNDUROWE Z WOT

 

14.09.2021 r. Wszystkie klasy mundurowe miały zajęcia z żołnierzami 22 batalionu lekkiej piechoty w Dęblinie. Uczniowie przeszli m.in. Szkolenie strzeleckie- zapoznali się z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką i czynnościami przygotowawczymi do strzelania. Młodzież ćwiczyła również umiejętności orientacji w terenie z wykorzystaniem busoli.

Serdeczne podziękowania, za umożliwienie zorganizowania zajęć praktycznych na terenie naszej szkoły, składamy:

Ppłk. Stanisławowi Guźmiędze- dowódcy 22 batalionu lekkiej piechoty w Dęblinie

Mł. Chor. Robertowi Pieńkoszowi.

Szczególne jednak podziękowania należą się prowadzącym zajęcia instruktażowe z młodzieżą:

Ppor. Przemysławowi Gronkowi

Kpr. Kamilowi Niemczukowi,

Kpr. Damianowi Postojowi

Szer. Agnieszce Kołosińskiej