#SzkołaPamięta

28 października odwiedziliśmy cmentarz, gdzie uczniowie z klasy pierwszej porządkowali groby żołnierzy oraz  znanych lokalnych działaczy m.in.założyciela i dyrektora liceum ś.p. Józefa Kalinowskiego. Uczniowie zapalili znicze, które zebraliśmy podczas szkolnej zbiórki. Szczególne podziękowania dla Pana Marka Plisa za żywą lekcję historii, młodzieży  za zbiórkę zniczy oraz klasie 1a za pomoc .