Erasmus+ Guiding Girls to Stem for Grappling Gender Gap w naszej szkole

To już czwarte spotkanie w projekcie Erasmus+ Guiding Girls to Stem for Grappling Gender Gap – po Hiszpanii, Turcji, Grecji gospo

darzem jest nasza szkoła. Na pierwszy dzień wizyty zaplanowano: ceremonię powitania, spotkanie ze starostą opolskim p. Dariuszem Piotrowskim, actionbound, czyli smartfonową grę miejską po Opolu Lubelskim i wizytę w Gospodarstwie Rybackim Pustelnia.