O szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim istnieje od 19 października 1944 roku. Jesteśmy najstarszą działającą szkołą w Powiecie Opolskim. Nasza szkoła łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Ponad 75 lat istnienia szkoły zobowiązują. Kultywujemy tradycje szkolne takie, jak: Dzień Patrona szkoły- Adama Mickiewicza czy Szkolny Festiwal Kulturalny- kilkudniową imprezę promującą talenty uczniów. Od lat uczestniczymy w lokalnych uroczystościach powiatowych i miejskich.
Szkoła dysponuje nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi, centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej, profesjonalną pracownią do nauki języków obcych.
Uczestniczymy w wymianach młodzieży, projektach międzynarodowych: Comenius
(w ramach projektu, w 2012 odbyły się wizyty w Grecji, Wielkiej Brytanii i Francji). W bieżącym roku szkoła realizuje kolejną edycję tego programu pt. EUROPEAN CLASSROOM w ramach którego grupa 10 uczniów ponownie odwiedziła szkołę w Wielkiej Brytanii, a w październiku 2013 grupa kilkunastu uczniów weźmie udział w spotkaniu w Szwecji, Kolejny projekt to PEACE -EXPRESS YOUR KNOWLEDGE oragnizowany we współpracy z AIESEC przy UMCS w Lublinie w ramach którego od 6 lat gościmy praktykantów-studentów z różnych często bardzo egzotycznych krajów świata. Zadaniem gości jest prowadzenie zajęć rozwijających poszanowanie dla innych, odmiennych i odległych tradycji, kultur i zwyczajów. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Jeszcze jeden projekt to „Angielski doda ci skrzydeł” organizowany przy współpracy z fundacją NIVA czy „Podróż do miejsc pamięci”. Ostatni z projektów organizowany jest we współpracy ze szkołą w Mulheim w Niemczech, współpracujemy również ze szkołą w Sosnivce na Ukrainie.
Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne.
W szkole panuje przyjazna i życzliwa atmosfera, uczniowie biorą udział w wielu olimpiadach i konkursach, prowadzone są zajęcia pozalekcyjne- koła zainteresowań oraz zajęcia fakultatywne przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego.
Szkoła uczestniczy w akcjach charytatywnych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, akcji krwiodawstwa i wiele innych.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów zainstalowano monitoring wizyjny.
Ponadto organizujemy opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.