Szkoła Dialogu w Mickiewiczu- dzień pierwszy.

Początek warsztatów w ramach programu szkoła dialogu w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim. Realizując program, uczniowie spotykają się z edukatorkami i edukatorami Forum Dialogu na czterech warsztatach.

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z historią i kulturą polskich Żydów, wpływem Zagłady na losy społeczności żydowskiej oraz różnorodnością życia żydowskiego współcześnie.

Zainspirowana warsztatami młodzież przeprowadza własne poszukiwania dotyczące historii przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości oraz przygotowuje wycieczkę po miejscach z nią związaną.