Program profilaktyki czerniaka złośliwego „Znamię! Znam je?”

W roku szkolnym 2021/22 realizowany był program edukacyjny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej „Znamię! Znam je?”. W ramach programu, podczas lekcji biologii i przyrody,  uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat przyczyn, objawów, profilaktyki  i kompleksowego leczenia czerniaka złośliwego. Oglądali film, odbywały się wykłady i pogadanki oraz gry interaktywne i memory związane tematycznie  z problemem tego groźnego nowotworu skóry. Zapoznali się z zasadami odróżniania czerniaka od innych znamion. Poznali procedury i ośrodki leczenia czerniaka